Microsoft 365 Review: Our Hackers Inspect Your Microsoft 365 Environment!

Have you already purchased Attic or are you considering it? But do you still need support from our security experts? Introducing our Microsoft 365 Review Service, designed to assist you in maximizing the use of Attic and safeguarding your business against digital threats.

Stuck with Attic? We’re here to help!

Attic is a powerful tool, but we understand not everyone has the technical expertise to fully leverage it. You might encounter challenges during setup or have questions about interpreting the results. No worries! Our Microsoft 365 Review Service is exactly what you need.

What do we offer?

• Personal Guidance: Our experts are here to guide you step by step. In one day, we will go through as many checks and fixes as possible together. This makes your tenant much safer in just one day.

• Manual Inspection: Attic is a robust tool. However, like any tool, it may not always interpret everything. With Microsoft 365, we manually assess the security of your tenant. This allows us to identify specific security risks alongside standard checks.

• Report: After the review, you’ll receive a report detailing the improvements made during the review and areas that can be further enhanced.

Why us?

• Experience: Our hackers have extensive experience with Attic and cloud environment penetration testing. You can rely on their knowledge and expertise. We are dedicated to security 24/7, understanding that you might not always have the time.

• Tailored Solutions: During the review, we can provide additional context. If you have questions, we can address them immediately. This way, we can assess whether it’s prudent to implement certain fixes right away or if it’s better to address them later.

• Speed: Your Microsoft environment becomes significantly safer in just one day. We not only identify issues like regular pentests but also address them immediately!

Costs

Thanks to Attic, we can offer this standardized examination at a fixed rate: EUR 5,000 excluding VAT. This includes one month of Attic integration, collaborative issue resolution, and reporting of the results.

Interested? Get in touch with us via the following page: https://zolder.io/products/m365-review/ or through one of our other contact methods.


Microsoft 365 review: onze hackers controleren jouw Microsoft 365 omgeving!

Heb je Attic inmiddels aangeschaft, of overweeg je om het te kopen? Maar heb je toch behoefte aan ondersteuning van onze security experts? Maak kennis met onze Microsoft 365 review dienst, ontworpen om jou te ondersteunen bij het optimaal benutten van Attic en je bedrijf te beschermen tegen digitale bedreigingen.

Loop je vast met Attic? Wij staan paraat!

Attic is een krachtig hulpmiddel, maar we begrijpen dat niet iedereen de technische kennis heeft om er het maximale uit te halen. Misschien loop je vast bij het instellen, of heb je vragen over het interpreteren van de resultaten. Geen zorgen! Onze Microsoft 365 review dienst is precies wat je nodig hebt.

Wat bieden wij?

  • Persoonlijke begeleiding: Onze experts zijn er om jou stap voor stap door het proces te leiden. Wij zullen in één dag samen met jou zoveel mogelijk checks en fixes doorlopen. Hiermee is jouw tenant in één dag veel veiliger.
  • Handmatige controle: Attic is een krachtige tool. Maar net zoals iedere tool, is het niet altijd in staat om alles te interpreteren. Bij de Microsoft 365 kijken wij ook handmatig naar de veiligheid van jouw tenant. Hiermee kunnen we naast standaard zaken ook specifieke beveiligingsrisico’s identificeren.
  • Rapport: Na de review ontvang je een rapportage met wat er verbeterd is tijdens de review en wat er nog verbeterd kan worden.

Waarom?

  • Ervaring: Onze hackers hebben uitgebreide ervaring met Attic en het pentesten van cloudomgevingen. Je kunt vertrouwen op hun kennis en expertise. Wij zijn 24/7 bezig met beveiliging, maar begrijpen dat jij dat niet altijd kunt zijn.
  • Op maat: Wij kunnen tijdens de review extra context bieden. Mochten er vragen zijn, dan kunnen we die direct bespreken. Op die manier kunnen we afwegen of het verantwoord is om bepaalde fixes direct uit te voeren, of dat dit beter later kan.
  • Snelheid: Je Microsoft omgeving wordt in één dag een enorm stuk veiliger. We constateren niet alleen zoals bij reguliere pentests, maar we lossen ook echt direct zaken op!

Kosten

Dankzij Attic, kunnen we dit gestandaardiseerde onderzoek voor een vast tarief aanbieden: EUR 5.000,- exclusief BTW. Daarvoor koppelen een maandlang Attic aan de omgeving, we verhelpen samen met u bevindingen en rapporteren de resultaten.


Interesse? Neem dan contact met ons op via de volgende pagina: https://zolder.io/products/m365-review/ of via één van onze andere contact mogelijkheden.