CHK-1052: Emergency Admin Password Changed

Omschrijving

  • Type: CUSTOMER
  • Severity:  WARNING
  • Bescherming tegen: HACKING

Deze Customer Check signaleert wanneer het wachtwoord van de Emergency Admin is gewijzigd.

Waarom deze check?

Het Emergency Admin account bestaat om alleen in noodgevallen gebruikt te worden. Daar past bij dat het gebruik en aanpassingen van dat account dient te worden gemonitord. En daarom kijken we ook naar wijzigingen van het wachtwoord. Die kunnen om legitieme redenen gebeuren, maar ook duiden op misbruik.

Welke mogelijke uitkomsten heeft de check?

Deze check heeft twee mogelijke uitkomsten. In Attic komt dit als volgt tot uiting:

  • Okay: Geen wijzigingen sinds de vorige controle.
  • Warning: Het wachtwoord van de Emergency Admin is gewijzigd.

Hoe moet dit worden opgevolgd?

Indien de output Warning is, adviseren wij de wijzigingen te dubbelchecken. Bij vermoeden dat de wijziging oneigenlijk is, neem dan contact met ons op voor vervolgstappen.

Schrijf je in voor Attic Alerts

Ontvang direct 5 tips om veilig online te ondernemen