CHK-1034: Monitor MX Changes

Omschrijving

  • Type: CUSTOMER
  • Severity:  NOTICE
  • Bescherming tegen: HUMAN ERROR
  • CIS: –

Deze Customer Check controleert of er wijzigingen gemaakt zijn in het MX record van de e-mail domeinen waarvoor de tenant mail ontvangt.

Waarom deze check?

Het Mail Exchange (MX) record in DNS bepaalt hoe e-mail gericht aan uw domein moet worden afgeleverd. Wanneer deze instelling verkeerd staat, kan e-mail in verkeerde handen terecht komen. Doorgaans veranderen de instellingen aan het MX record zelden. Daarom is het zinvol om elke wijziging die plaatsvindt nog eens extra goed te controleren, vandaar deze check. Een foutieve aanpassing zal doorgaans het gevolg zijn van een foutje, maar kan ook duiden op een kwaadaardige en doelbewuste handeling.

Welke mogelijke uitkomsten heeft de check?

Deze check heeft twee mogelijke uitkomsten. In Attic komt dit als volgt tot uiting:

  • Okay: Het MX record is niet veranderd sinds de laatste keer dat het script draaide.
  • Notice: Het MX record is wel veranderd sinds de laatste keer.

Hoe moet dit worden opgevolgd?

Indien de output Notice is, adviseren wij om wijziging nog eens goed te beoordelen en controleren op eventuele fouten. De details van de wijziging zullen wij via een Ticket met u delen.

Schrijf je in voor Attic Alerts

Ontvang direct 5 tips om veilig online te ondernemen